Provozní řád VOP

Návštevní řád a obchodní podmínky Přívlačové Exhibice na jezeře Katlov

 
 • Každý účastník Přívlačové Exhibice je povinen při vstupu zakoupit vstupenku. Tato vstupenka Vás opravňuje k lovu ryb na jezeře Katlov po dobu akce 22.5.2021 v čase 06:00 – 18:00 hod. a volnému pohybu v areálu jezera Katlov. Každý držitel vstupenky na Přívlačovou Exhibici na jezeře Katlov je povinen před začátkem lovu se seznámit s tímto Provozním řádem Přívlačové Exhibice na jezeře Katlov a dodržovat jej.
 
 • Na jezeře Katlov není nutné být držitelem Rybářského lístku, Držitel vstupenky souhlasí s prováděnými kontrolami.
 
 • Platba 450 Kč v předprodeji. Vstupenka je přenositelná a může být použita jen 1x / den.
 
 • Platba za vstupenku je nevratná.
 
 • V případě že by se Přívlačová Exhibice nekonala, tak částka bude navrácena odesílateli platby zpět na jeho účet.
 
 • Je zakázáno ryby podsekávat. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe vyprošťovač háčků.
 
 • Je povoleno chytat z lodí v majetku jezera Katlov, zapůjčených kajaků, katamaránů, člunů a bellyboatů. Je možno použít i vlastní bellyboat. Kromě vlastního bellyboutu je zakázané si přivézt jakékoliv plavidlo. K dispozici bude dostatek loďek v přístavu jezera. Plavba na všech plavidlech je na vlastní nebezpečí.
 
 • Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Ulovená ryba se musí vyháčkovat ve vodě a případná zranění je rybář povinen ošetřit desinfekcí. Rybu je možné z vody vyzdvihnout pouze na focení, při vracení ryby vodě je nutno s ní zacházet co nejšetrněji.
 
 • Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě, parkoviště není hlídané.
 
 • Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. Po opuštění lovících míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při vašem příchodu.
 
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v areálu jezera. Tyto mohou být použity pro propagaci jezera prostřednictvím časopisů, internetu a dalších prostředků propagace a komunikace.
 
 • Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.
 
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.
 
 • Provozovatel bude během akce natáčet video a vyhrazuje si právo použít jakýkoliv audio či video materiál pro marketingové účely Přívlačové Exhibice.
 
 • Osoba mladší 15 let smí na akci pouze za doprovodu odpovědné osoby starší 18 let!!!
  Tým Přívlačové exhibice